logo museum transparant groot

Aanwinsten n.a.v. de landelijke actie “Niet Weggooien”.

totaal web

In mei is door een groot aantal oorlogs en verzetsmusea en enkele herdenkingscentra een landelijke actie gehouden met als thema “Niet Weggooien”. Het Achterhoeks Museum 40-45 is al jaren actief met het verwerven van allerlei materiaal uit de periode tweede wereldoorlog en Nederlands Indië. De aandacht voor het niet weggooien wordt door een landelijke media campagne altijd gestimuleerd en zet mensen er toe aan toch maar dingen at te staan aan één van de musea.

boven web

De vrijdag na Hemelvaartsdag hebben wij een innamemiddag gehouden en het was erg bemoedigend om te zien dat er om 13.00 uur met het openen van het museum al zeker 5 personen met materiaal stonden te wachten om het af te geven.

Ze werden allemaal aan de koffie gezet en konden hun verhaal kwijt aan de collectiebeheerder. Alle papieren werden ingevuld en zo konden er hele leuke maar nattuurlijk ook hele standaard dingen in ontvangst worden genomen. In de loop van de middag kwamen daar nog meerdere personen bij met een varia aan spullen.

 

onder web

Persoonsbewijzen, distributiestamkaarten en distributiebonnen zijn met stip de meest bewaarde oorlogsdocumenten.

brochures web

Talrijke krantjes en dagbladen uit de oorlog en ook interessant zijn een viertal bladen genaamd: “Hamer” een propagandablad voor de NSB gemeenschap van Nederland. Drie ingebonden series van het Duitse propagandablad Signaal en mooi fotomateriaal.

signal web

Uit de Indië hoek een slangenleren tas en een aantal batikdoeken.

loop en bajonet web

Een wisselloop voor een Duitse MG 34 mitrailleur was opmerkelijk in verband met het verhaal dat er bij zit. De man die het kwam brengen had als kleine jongen samen met de buurjongen de loop zo geprepareerd dat ze er losse flodders mee konden verschieten. Na verloop van tijd was dat niet spannend genoeg en haalden ze de houten koppen van de hulzen en vulden dat met fijne steentjes en maakten zo hagel om eksternesten te kunnen schieten. Op een dag liepen ze samen met de geladen loop richting het bos en plotseling ging de lading af en de buurjongen schoot zichzelf in de voet. Hij heeft zijn hele verdere leven met die voet getrokken en kon dus nooit meer gewoon lopen.

gasmasker web
Een Nederlands gasmasker van de lucht beschermings dienst in bus.
kleinspul web

Een leuke aanwinst is ook de nog niet uitgeknipte Jodenster die zo van de rol komt, deze is gevonden op een zolder in Amsterdam met het opruimen van een boedel van een oude man.

Een geslaagde dag en veel reacties vooraf e na die tijd hebben deze actie tot een succes gemaakt.