• Voorgeschiedenis
  • Stichting "Streekmuseum 1940-1945"
  • Historie-3
  • Historie-4
De voorgeschiedenis van het "Achterhoeks Museum 1940-1945"

Het zal in 1975 geweest zijn dat ik bij ons op zolder 2 helmen vond.
Opa wist te vertellen dat het een Nederlandse en een Engelse helm uit de tweede wereldoorlog betrof. Op de vraag van Opa of ik geïnteresseerd was in dat spul uit de oorlog kreeg Opa uiteraard een bevestiging.

In de daarop volgende tijd toverde Opa telkens weer een nieuw ding tevoorschijn. In de buurt en bij andere familieleden werd ook gezocht en dit resulteerde in een kleine collectie. Na de slaapkamer werd de zolder gereed gemaakt voor de collectie en kreeg het direct al een mini museum functie. Alle familie en bekenden moesten mee naar de zolder om de spullen te bekijken.
Deze actie resulteerde in nog meer materiaal en na een paar jaar werd in 1985 samen met vader Kreunen een bouwkeet achter de bakkerij geplaatst.

1 2


3
Vanuit deze ruimte werd de eerste echte
expositie voorbereid. Samen met het streekarchivariaat
en de gemeente Hengelo(Geld.) werd in 2 zalen bij
sporthal De Kamp een tentoonstelling ingericht.
Deze duurde 10 dagen en werd zeer goed bezocht.


In 1987 organiseerde ik mijn eerste open middagen en in de regionale pers werden 3 opeenvolgende middagen bekend gemaakt wanneer het museum open zou zijn. Het resultaat was bemoedigend er kwamen altijd tussen de 50 en 150 bezoekers. Het "museum" kreeg zo langzamerhand bekendheid in de regio.


4 5

6


Ook werd in Vorden in het dorpscentrum een uitstekende tentoonstelling gehouden.
Read More
Stichting "Streekmuseum 1940-1945"7

Op aanraden van voormalig verzetsman
W.Spanhaak werd in 1987 ook de
Stichting Streekmuseum 19401945 opgericht.
Om de stichting bekendheid te geven
en ook om de inmiddels uit de kluiten
gegroeide collectie nog eens goed te
tonen werd wederom de sporthal afgehuurd
en ingericht. De reacties waren fantastisch.
Na een interview bij Omroep Gelderland belde de Oranje commissie uit Vaassen.
Ze wilden graag een expositie in een 50 meter lange winkelpassage.
Deze tentoonstelling werd geheel chronologisch opgezet van de mobilisatie 1939 t/m de bevrijding in 1945 tevens werden er enkele diorama’s gemaakt die bij de bezoekers goed werden ontvangen. In dezelfde periode werd in samenwerking met het Staring Instituut in het gemeentehuis van Doetinchem een grote expositie ingericht met als thema 45 jaar bevrijding. De collectie begon een erkende status te verwerven.


Stichting "Achterhoeks Museum 1940-1945"

Op advies van de museumconsulent van Gelderland, dhr. Trijsburg verbonden aan het
Gelders Oudheidkundig Contact te Zutphen werd de stichting Streekmuseum
1940-1945 omgezet in stichting Achterhoeks Museum 1940-1945. Tevens werden enkele dingen in de statuten aangepast. De term Achterhoeks museum was gekozen om het werkgebied van de stichting duidelijker aan te geven.In 1992 werden de "open middagen" voortgezet en groeide de drang om de collectie
permanent te huisvesten. Het onder de aandacht houden van de collectie was van groot belang.


De eerste aanzet tot permanent onderdak.


7aInmiddels is het 1993. In het centrum van Hengelo(Geld.) stond op dat moment al ruim 1 jaar de voormalige AH supermarkt leeg. Een unieke plek om eindelijk de collectie optimaal te presenteren. Na overleg met de eigenaar de heer Wansink mochten we het pand met een maand opzegtermijn betrekken. Een enorm risico, maar niet geschoten is altijd mis. En die maand zou in de praktijk wel meevallen, althans dat hoopten we.


In 3 weken tijd werd er iedere avond en elk ander vrij uur8
getimmerd en geschilderd. Op 29 juni was het zover, Burgemeester van Beeck Calkoen en Engelandvaarder en adjudant v/d Koningin b.d. de heer Van Zinnicq Bergman openden de eerste "permanente" inrichting van het Achterhoeks-Museum 1940-1945.
De pers was buitengewoon enthousiast over wat er gepresenteerd werd in Hengelo, en dat resulteerde in veel reacties vanuit de hele regio.

9
Voorlopig gingen we open tot september 1993 en dan zouden we weer verder zien, zekerheid hadden we immers niet. Het seizoen werd verlengd tot jan.1994 en helaas de deuren moesten weer op slot. Het pand was verkocht. Geheel in stijl werd afscheid genomen met
"Keep them Rolling", zij hadden een diversiteit aan voertuigen bij zich en gaven een static show. En als laatste werd, door een als Canadees verklede trompettist, de Last Post10 geblazen.

Deze laatste zondag brachten bijna 500 mensen een bezoek aan het museum, dat na 7 maanden weer ophield te bestaan.Klik hier voor DEEL 3.
Read More
Medio februari kwam de heer Wansink met de vraag waar ik met alle spullen naar toe ging, waarop ik antwoordde dat dit nog niet bekend was. Laat maar staan zei hij de verkoop gaat niet door. Op zich prachtig nieuws, maar wanneer je net de pers een prachtig afscheid hebt laten verslaan, dan is het niet stijlvol om 3 maanden later weer gewoon verder te gaan.Door alle aandacht van de media meldden zich ook diverse oranje en oudheidkundige verenigingen uit de hele regio. Deze hadden allen het verzoek of het Achterhoeks Museum een expositie wilde verzorgen in hun
betreffende dorp of stad. Uiteraard allemaal in kader van het jubileum jaar 1995.
Hieronder een kleine opsomming van de locaties:


  11
6 t/m 9 maart Stadsmuseum Doetinchem.
15 t/m 19 maart Promo materiaal naar Vaassen.
4 t/m 10 mei Diverse goederen naar gemeentehuis te Warnsveld.
1 t/m 12 april Gemeentehuis Hengelo (Gld.)
Tevens presentatie van het boek van de
Oudh. Kundige ver. Hengelo "Oorlogsherinneringen",
waarvoor we diverse bijdragen hebben geleverd en
tevens het oorlogsbruidje uit Canada naar Hengelo haalden.
  12
14 t/m 18 april Dorpshuis Angerlo.
16-4 t/m 6 mei

Bervoets passage Vaassen
(50 meter lang, tweede keer)

28 t/m 30 april Varssevelds belang, zaal Rotman.
3 t/m 5 mei Synagoge Zwolle i.s.m. Collectie Zwolle ‘40’45 Paul Harmens.
  13
4 t/m 6 mei Oranje vereniging Steenderen, dorpshuis.
7 t/m 10 mei Ulenhof college, complete expositie voor het gehele college.
13 mei Aankleding verzorgd voor muziekuitvoering te Vorden.

Alle bovengenoemde activiteiten zijn in 1994 in de AH locatie voorbereid
en waren buitengewoon geslaagd. Hiermee werd fantastische naamsbekendheid verworven in heel Gelderland.

Een tweede start?

15 De AH werd vanaf half mei weer heringericht en in juni 1995 heropend. Het jaar 1995 kon niet meer stuk en tot eind september werd een goed seizoen gedraaid. Inmiddels hadden zich in maart al een aantal mensen uit Laren (Lochem) gemeld, Zij vertegenwoordigden
de commissie Wakker Loarne en wilden het Achterhoeks Museum permanent naar Laren halen. Overleg met de gemeente hadden ze al gehad en ze waren bijzonder gemotiveerd. Het koetshuis van huis Verwolde en een voormalig ABTB gebouw waren de opties. Uiteindelijk is men er niet in geslaagd een van beide te realiseren.13 16

In Hengelo kwam eind september weer een minder prettig bericht: De AH locatie zou opnieuw verkocht zijn en de voorbereidingen waren in volle gang! Een ervaring rijker hebben besloten we om er geen ruchtbaarheid aan te geven en eerst maar eens af te wachten. Een verstandig besluit, de verkoop ging niet door.

klik hier voor DEEL 4.
Read More
Stageplaatsen voor de Reinwardt Academie

Gedurende de wintermaanden, tijdens de sluiting, hebben 2 studenten van de Reinwardt Academie te Amsterdam hun stageprojecten uitgevoerd in het museum. Hun taak was de registratie van de vele artefacten in de collectie.
Helaas was het gezien de tijd die ze hadden niet mogelijk de hele collectie in kaart te brengen, maar er is zeker een belangrijke basis gelegd. De stages werden als zeer goed beoordeeld door de stage begeleiders.


1996 het laatste jaar is aangebroken.


18
Ondertussen hadden we zelf de routing omgegooid
en een origineel Duits luchtafweer kanon in stelling
gebracht. Diverse diorama’s werden verbeterd en
verder gecompleteerd. Dit bleek met de opening
van het nieuwe seizoen in 1996 een goede zet
te zijn en de pers schreef er uitvoerig over.
Wat we op dat moment niet wisten was,
dat het een paar maanden later echt
definitief over en uit zou zijn.17 19

Het seizoen 1996 verliep echt goed; veel bezoek en steeds meer bezoekers op voorspraak van eerdere bezoekers. De continue aanpassingen en verbeteringen in de presentatie wierpen hun vruchten af. Diverse bezoekers kwamen zelfs meerdere keren achtereen. In juli gaf Keep Them Rolling weer acte de présence en dit was wederom een grote happening. Voor de kinderen was er een Canadese soldaat op zijn Norton geregeld en ze konden bij hem achter op de motor een rondje meerijden door het dorp. De belangstelling was overweldigend.
Begin september aan het eind van het seizoen kwam het bericht dat we liever niet wilden horen. In maart 1997 moest het gebouw ontruimd zijn, de koop was op papier al helemaal rond. Er werd besloten om in oktober nog één extra afscheids weekend te houden. De pers was buitengewoon meelevend en er werd veel aandacht besteed aan de sluiting.Het laatste weekend werd door vele honderden
mensen bezocht en de reacties waren bemoedigend. Het hielp ons helaas niet verder.


Vechten voor een toekomst.

Door het stichtingsbestuur werden 17 gemeentebesturen in de Achterhoek aangeschreven en uitgenodigd om geheel vrijblijvend een bezoek te brengen aan het museum. Dit vooral om hen kennis te laten nemen van de opzet en om hen wellicht te overtuigen van de waarde van een dergelijk museum voor een gemeente in het
algemeen. Gedurende het afscheid weekend melden zich 7 van de 17 aangeschreven gemeenten, van de andere 10 hoorden we niets. De gemeente Bergh(‘s Heerenberg) kwam zelfs 2 keer en maakte later een afspraak om met het college van Burgemeester en wethouders te komen.
De gemeenten Wisch en Lochem namen kennis van het museum maar zagen geen mogelijkheden. De contacten met Bergh werden aangehaald en het voltallige College kwam, er werd een rondleiding gegeven en er kwam een goede discussie op gang. De signalen boden perspectief voor de toekomst. Een beleidsplan moest er komen en daar gingen we hard aan werken. Na 4 weken hadden we een plan klaar,
deze werd verstuurd aan het College in Bergh. Na een aantal weken niets gehoord te hebben, toch maar eens de telefoon gepakt. Er werd verbaasd gereageerd en we zouden spoedig bericht krijgen.
Dit duurde wederom 6 weken en het was tot onze verrassing negatief.

1997 de collectie sterft een beetje.


In januari van 1997 werd de collectie naar het kerkhof gebracht. De gemeente Hengelo was zo vriendelijk geweest het ongebruikte aulagebouw op de openbare begraafplaats beschikbaar te stellen tot het jaar 2000.
Met hulp van vele vrijwilligers ging de collectie in één dag over. Terug bij af, maar ondertussen was er in Doetinchem een plan opgevat voor de oprichting van een IJzermuseum met daaraan gekoppeld het Stads museum, het Openbaar Vervoer museum en het Achterhoeks Museum 1940 1945. Uiteraard hadden we belangstelling maar ook dit initiatief kwam uiteindelijk niet van de grond.
In Ulft werden plannen gesmeed voor het IJzermuseum in de voormalige panden van de ijzergieterij DRU ook daar was wederom interesse in een combinatie met alleen het Achterhoeks Museum 1940 1945 maar helaas ook deze plannen strandden in de aanloopfase.

Medio 1997 werden we benaderd door de wethouder van Vorden en er volgde een gesprek, het klooster op de Kranenburg kwam leeg en de gemeente was buitengewoon geïnteresseerd in een "elk weer" accommodatie in Vorden. Er werden plannen gemaakt en er volgde een bezichtiging van het pand samen met de museumconsulent van Gelderland de heer Trijsburg.Tijdens deze bezichtiging was er een project ontwikkelaar die ook wel wat in het klooster zag en die sloeg toe. Deze locatie konden we vergeten. De gemeente Vorden gaf echter nog niet op en de op korte termijn vrij te komen panden van de Sorbo kwamen in beeld. De gemeente regelde afspraken met de directie van de Sorbo en het pand werd door ons bekeken.
Dit was misschien wel een maatje te groot voor onze organisatie, maar we gingen wel door. Het beleidsplan werd aangepast en er werden al voorlopige begrotingen gemaakt. Er was intensief contact met de wethouder en de Sorbo, totdat de Sorbo opeens te kennen gaf niet verder te willen met ons en inmiddels ook al een
andere bestemming had voor de panden.
In Vorden waren de opties op en er werd besloten voorlopig niets te ondernemen.


Hoe nu verder?


Binnen het bestuur bestond zo langzamerhand de indruk dat in de regio Achterhoek alle kansen en mogelijkheden waren benut. Er werd echter niet bij de pakken neergezeten en we gingen ons er op richten om de collectie voor 2000 onder dak te krijgen. In februari 1998 bereikt de voorzitter het bericht dat er in het centrum van Hengelo(Gld.) een locatie vrijkomt die eigenlijk perfect voldoet aan onze eisen. Het is een woon/winkelpand met ruimte voor de toekomst. De voormalige bedrijfsruimten kunnen door de stichting worden gehuurd. Het grote probleem blijft om voldoende middelen bijeen te brengen voor een verantwoorde inrichting en exploitatie.
Na veel ondersteuning van sponsors en een renteloze lening van de Gemeente Hengelo (Gld.) is het museum met veel inzet van vrijwilligers uiteindelijk gerealiseerd. Op 27 april 2001 is het Achterhoeks Museum 1940-1945 feestelijk geopend.

opening

Read More