logo museum transparant groot

Nederlandse onderscheidingen uit Nederlandsch Indië.

Noevers begeleidend briefje

Het briefje op de foto verteld waarom wij deze leuke en interessante aanwinst hebben gekregen. Het is misschien gek maar we hebben relatief weinig Nederlandse onderscheidingen in onze collectie. Op een of andere manier zijn die nooit veel op ons pad gekomen.

Noevers totaal papier materiaal

In deze leuke kleine collectie met onderscheidingen zit ook een lotje distributie uit de periode 1914-1918, de eerste wereldoorlog, uit Rotterdam.

De onderscheidingen zijn van een oudoom geweest die zo als het lijkt bij de Marine in Nederlands Indië heeft gediend. Ze lagen al vele jaren in het geldkistje en krijgen nu de aandacht die ze verdienen.

Noevers lot medailles totaal

Het lotje medailles en onderscheidingen en de batons of draaglintjes.

 

Noevers ereteken krijgsbedrijven Atjeh 1873-1896
Noevers ereteken krijgsbedrijven Atjeh 1873-1896 achter

Het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven, ook wel "Expeditie-Kruis of Kruis voor Krijgsverrichtingen" genoemd, is een Nederlandse militaire onderscheiding. Het op 19 februari 1869 ingestelde kruis wordt aan alle officieren, onderofficieren en manschappen toegekend die aan een bepaalde belangrijke expeditie deelnemen.   Bij onze medaille is de Atjeh gesp 1873-1896 uitgereikt.
Het kruis is vervaardigd van een goedkoop zilverkleurig metaal ("Berlijns zilver") en draagt de beeltenis van Koning Willem III binnen een kousenband met de woorden "VOOR BELANGRIJKE KRIJGSVERRIGTINGEN". Op de armen is het monogram van de stichter afgebeeld. De achterzijde is vlak. Deze onderscheiding werd met een gesp waarop de expeditie vermeld staat verleend. Bij deelname aan meerdere belangrijk geachte expedities werd er een tweede of derde gesp op het lint bevestigd.

Noevers Lombokkruis en mini voor

Het lombokkruis en de miniatuurversie er bij.

Noevers Lombokkruis en mini
Het Lombokkruis werd door koningin-regentes Emma der Nederlanden, handelend voor haar minderjarige dochter koningin Wilhelmina, ingesteld in een Koninklijk Besluit van 13 april 1895
Daar zit ook een miniatuur van bij.  De reden voor de instelling was dat bij de Lombok-expeditie na een aanvankelijk echec de orde door de expeditionaire troepen hersteld en het Nederlandse gezag bevestigd werd.
Het Lombokkruis werd met veel ceremonieel en statie op 6 juli 1895 op het Malieveld te Den Haag door de 14-jarige Wilhelmina uitgereikt aan alle deelnemers van de land- en de zeemacht die tussen 26 juni en 24 december 1894 (de dag dat de expeditie formeel ontbonden werd) aan de expeditie hadden deelgenomen. Het was een van haar eerste publieke optredens.
Noevers Marine trouwe dienst achter
Noevers Marine trouwe dienst
Het Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Zeemacht, voor militairen, beneden de rang van officier, dienende bij de Koninklijke Marine werd in 1845 door Willem II der Nederlanden bij Koninklijk Besluit ingesteld.
Het Koninklijk Besluit van 5 januari 1845, No. 61 bepaalde dat de medaille zou worden uitgereikt aan "militairen beneden de rang van officier dienende bij de Nederlandse Koninklijke Marine". Op de voorzijde draagt de medaille een sierlijke “W” voor Willem II onder een wapenmantel met paviljoen en beugelkroon terwijl de keerzijde van de medaille het oude Rijkswapen, zoals gebruikt tot 1905, toont. Het wapen rust op twee onttakelde ankers en daaromheen staat het rondschrift “VOOR TROUWEN DIENST” en “KONINKLIJKE MARINE”.
Noevers Ereteken voor bijzondere verdiensten AMP 2
Noevers Ereteken voor bijzondere verdiensten AMP 1

Ereteken voor bijzondere verdiensten

De Algemeene Militaire Pensioenbond (A.M.P.) werd op 19 februari 1922 te Utrecht opgericht. Met ingang van 1 januari 1992 ging de A.M.P., samen met Koninklijke Vereniging van Onderofficieren behorende tot de Koninklijke Landmacht ,,Ons Belang" en de Vereniging voor Militair Technisch en Specialistisch Beroepspersoneel, op in de Algemene Federatie van Militair Personeel.

Het Ereteken voor bijzondere verdiensten is ingesteld door de Algemene Vergadering op 30 september 1933 als beloning voor hen, die zich voor de A.M.P. en de actie der oud-gepensioneerden verdienstelijk hebben gemaakt. Het ereteken heeft twee klassen: een 1e klasse (zilver) en een 2e klasse (brons). De keerzijde van het kruis is vlak.

schenking de heer en mevrouw Noevers.