logo museum transparant groot

Herdenking Wageningen 5-5-2009

Op 5 mei waren we uitgenodigd om deel te nemen aan het defilé in Wageningen.
Niet aan het defilé zelf , maar met een stand van het museum in een van de gebouwen van de universiteit. Het was een leuke en gezellige dag er was veel belangstelling voor onze spullen. Er waren meerdere organisaties en musea aanwezig.

De vlaggen van Hotel de Wereld waren zeer in trek en daar zijn vele foto’s van gemaakt. Het bestuur van het Wageningse museum de Casteelse poort is bijna voltallig komen kijken. Ze willen de vlaggen graag terug maar stellen daar niets tegenover.
We moeten er nog ernstig over nadenken of we ze wel in bruikleen willen geven. De opstelling met de beroemde vlaggen en een mooie oude schoolplaat van de capitulatie in Wageningen. Veel belangstelling voor onze stand van zowel jong als oud en natuurlijk veteranen. Een overzicht van onze hele stand met naast ons het Marechaussee Museum uit Buren Gld.