Aanwinst van de maand

In deze rubriek laten we u een van de meest bijzondere aanwinsten van de afgelopen maand zien.

Het kan een kleine collectie zijn maar ook een klein object.

In alle gevallen is het een mooie aanwinst voor de museumcollectie.

soldatenbundpet_1

Duitse pet van de NS-Soldatenbund

Deze pet in juli 2010 in het museum afgegeven en is in 1945 in Wehl bij Doetinchem achtergebleven in het huis met nummer A 111 (nu Groenestraat 4)

Na de mislukte Slag om Arnhem waren veel Duitse organisaties naar Doetinchem getrokken. Het is aannemelijk dat deze pet aan een van de medewerkers van een van die vele organisaties heeft toebehoord. Helaas zullen we dat nooit zeker weten.

soldatenbundpet_2

De Soldatenbund was een organisatie van ex-militairen en werd in 1936 opgericht, de uniformen en hoofddeksels werden ontworpen door de zeer bekende uniformmaker en kunstenaar Herbert Knotel. Het bijzondere van de Soldatenbund is dat iedere veteraan de wapenkleur van zijn oude eenheid mocht dragen.

De Soldatenbund heeft maar een paar jaar bestaan en werd rond 1938-1939 toegevoegd aan de Nationaal Socialistische Reichskriegerbund.

Een andere oud-strijders organisatie genaamd de Kyffhauserbund was hetzelfde overkomen.

soldatenbundpet_3
soldatenbundpet_4

Al met al een bijzondere Duitse pet van een ongewoon mooie kwaliteit. De pet die we hier hebben is van een oud strijder bij de infanterie is geweest aangezien deze pet drie witte biezen heeft en dat is de kleur van de infanterie. In ons depot hadden we gelukkig nog een petadelaar van de Soldatenbund en nu is de pet bijna compleet.

soldatenbundadelaar_1
Schenking fam.Wenting Wehl.

Landesschützen-Bataillon Niederlande documenten set.

Recentelijk hebben we dit interessante lotje documenten geruild met een collega verzamelaar. Het betreft een set Duitse papieren van Jacob Prümmer die ingedeeld was bij het 6e Landes Schützen Bataljon Nederland.In de periode dat hij in Nederland was heeft hij met zijn vrouw aan de parklaan 39 Bilthoven gewoond.

Jacob-Prmmer_6
Jacob-Prmmer_8

De lidmaatschapskaart van het Deutsches Frauenwerk van zijn vrouw zit er ook bij. Deze kaart is al in november 1942 afgegeven.

Jacob-Prmmer_1
Jacob-Prmmer_3

Jacob Prümmer had zijn zaakjes goed voor elkaar, hij had een wapenvergunning voor het dragen van een pistool

Jacob-Prmmer_2
Jacob-Prmmer_4

Ook had hij een rijbewijs voor het berijden van voertuigen met een verbrandingsmotor in de klassen 1, 2 en 3.

Jacob-Prmmer_5

Het Landesschützen-Bataillon Niederlande werd op 11 maart 1943 in Nederland ingesteld. Uit de twee zelfstandige 1e en 2e Landesschützen-Kompanie Niederlande die al op 20 oktober 1942 waren opgericht werden drie compagnieën gevormd.

Het  bataljon diende onder de Wehrmacht bevelvoerder van Nederland. Het werd ondergebracht in het Landesschützen-Regiment 26 in Nederland.

Op 26 april 1943 werd er een 4e Compagnie aan toegevoegd en op 16 juni 1943 een 5e compagnie en op 26 juni 1943 een 6e Kradmelde-Compagnie (motorvoertuigen) en op 12 augustus 1943 een 7e zware compagnie en op 15 oktober 1943 een 8e Infanterie-Sicherungs-compagnie (beveiligings compagnie).

Jacob-Prmmer_7

 

Na deze opbouwperiode vormde het Landesschützen-Bataillon Niederlande op 5 juni 1944 het 1e bataljon van Sicherungs-Regiment 26 en een Flak-afdeling (luchtafweer)bij het Sicherungs-Regiment 26, welke uit de 3e compagnie werd gevormd.De 5e compagnie werd omgevormd tot de zelfstandige verkeersregelaars compagnieNederland en de 6e compagnie werd de zelfstandige Kradmelde-kompanie Niederlande ( motordienst)

Jacob-Prmmer_9
Jacob-Prmmer_10
Jacob-Prmmer_11

Een leuke interessante set documenten die iets vertellen over de opbouw van het Duitse bezettingsleger in Nederland.

K.V.V. speld - Het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers (1938-1940)

kvv-speld_1

Deze speld is pas geleden in een kringloopwinkel opgedoken. Een goede kennis heeft hem voor ons veilig gesteld en het is een leuk item met betrekking tot de mobilisatieperiode en dan specifiek m.b.t. de rol van de vrouwen in die tijd.

kvv-speld_2
"Tijdens de grote werkeloosheid in 1936 maakte prof. Romme, lid van de Tweede Kamer voor de Roomsch Katholieke Staats Partij en minister van Sociale zaken in het vierde Kabinet Colijn, een wet aanhangig, waarin het werken van de getrouwde vrouw verboden werd. Want zo zei hij: "De vrouwen werken toch maar alleen om luxe goederen te kopen." Deze motivatie werd hem niet in dank afgenomen en stuitte op fel verzet bij een aantal vrouwen, waaronder ene mevr. Jane de Iongh. Zij organiseerde met nog een twintigtal buitenshuis werkende vrouwen een bijeenkomst in het Amsterdamse Concertgebouw, dat een groot succes werd. Uit een opinieonderzoek bleek dat 98% van de werkende vrouwen dit deed uit bittere noodzaak. De resultaten werden gepubliceerd en onder druk van pers en publieke opinie werd de wet ingetrokken. Toen in 1938 de oorlogsdreiging steeds groter werd, begon de overheid voorbereidingen te treffen voor de oprichting van een Luchtbeschermingsdienst. Hiervoor werden via de schrijvende pers vrijwilligers gevraagd en onder in de advertentie stond met heel kleine lettertjes ’Vrouwen ook welkom’. Dit was opnieuw een ergernis voor mevr. De Iongh. Met drie vriendinnen uit een werkcomité van de Liberale Partij, dat de rechten van de vrouw bestudeerde, stapte zij naar de directeur van de Luchtbeschermingsdienst in oprichting en deed hem de suggestie aan de hand de zaak maar helemaal aan vrouwen over te laten. Dan kon hij op zeer korte termijn verzekerd zijn van de hulp van minstens 2000 vrouwen. Dit was de aanzet tot de oprichting van een grote hulporganisatie in datzelfde jaar. Solidariteit met de gemobiliseerde mannen en participatie in de nog zwaar door mannen gedomineerde maatschappij waren sleutelwoorden bij die oprichting.

De leiding lag in handen van acht vrouwen. De naam werd ‘Korps Vrouwelijke Vrijwilligers’. Ook een uniform hoorde daarbij. Er werden afspraken gemaakt met de overheid over de hulpverlening. Daarna werd er een oproep gedaan aan de Amsterdamse vrouwen om naar het Amstel Hotel te komen voor informatie over deze vrouwenhulporganisatie. Er kwamen er honderden en na een bezielde rede van mevr. De Iongh, meldden zij zich massaal aan. Geld was er niet, maar na een oproep van mevr. De Iongh werden de beurzen omgekeerd. Vanaf dat moment ging alles heel snel. Zij konden een pand huren aan de Herengracht, het Helderinghuis, waarvan de huur een gulden per jaar bedroeg. Samen met mevr. Van Balluseck trok zij het land in, waarna in 12 grote steden afdelingen werden opgericht. Er werden ook EHBO-cursussen gegeven. Vrouwen werden opgeleid tot vrachtwagenchauffeur en vele, vele sokken en bivakmutsen werden gebreid voor de gemobiliseerde soldaten. In de eerste oorlogsjaren is er enorm veel werk verzet, zoals direct na het bombardement op Rotterdam.. Helaas moesten op last van de Duitse bezetter de hulpdiensten worden opgeheven, maar het werk ging ondergronds door. Engelse piloten werden geholpen aan onderduikadressen, vluchtelingen werden opgevangen en ondergebracht.Een van de nieuwe medewerksters in Arnhem was mevr. dr. Marga Klompé.Aan het einde van de oorlog waren er 2000 afdelingen. In die tijd werd besloten de naam te veranderen in ‘Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers’. Tevens werden de uniformen afgeschaft. De vrijwilligsters zetten zich vervolgens in bij de wederopbouw van ons land en de opvang van gerepatrieerden.
In 1946 werd H.K.H. Prinses Juliana bereid gevonden de functie van ’Erepresidente der U.V.V.’ op zich te nemen. In datzelfde jaar schreef mevr. A.L. de Blieck-Nist het U.V.V.-lied op de melodie van ‘O, schitterende kleuren van Nederlands vlag’.

Het tweede couplet beschrijft duidelijk de taak van de U.V.V.:

 

Wij helpen en dienen en staan steeds paraat,
nooit klopt men tevergeefs bij ons aan.
Gij vraagt en wij helpen met raad en met daad,
zodra een beroep wordt gedaan.
Wij werken voor volk en voor land,
Wij kennen in d’arbeid geen rang en geen stand.
Zo zij het, zo lang d’UVV zal bestaan.
Zo lang d’UVV zal bestaan.

In 1977 werd gekozen voor een nieuwe naam: ‘Unie Van Vrijwilligers’. Sindsdien zijn ook mannen actief binnen de U.V.V. In dat jaar werd ook de oorspronkelijke doelstelling opnieuw geformuleerd. Deze luidt nu: "Het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers, met menselijk contact en continuïteit als voornaamste kenmerken".

 

Bron: www.leger1939-1940.nl

 

Kleine verzameling van oorlogssouvenirs van verzetsman J. Schoonhoven.

Afgelopen maand hebben we een bijzonder leuke verzameling gekregen.

Het is een variatie aan materiaal van distributie documenten, pamfletten, NSB spullen, mouwbanden van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, spotprent materiaal van de voedsel droppingen en een Canadese sigaretten verpakking.

Het materiaal is in en direct na de oorlog bijeen gebracht door de heer J. Schoonhoven uit Delft en is nu door zijn dochter aan ons overgedragen.

Sportembleem van de NSB met drukkertjes aan de achterkant en een setje sluitzegels om brieven mee te versieren en een soort meerwaarde mee te geven.

cjs1

Diverse documenten en een persoonsbewijs van mevr. Schoonhoven.

cjs2

Zoals bij de meeste mensen zijn de distributie paperassen ook bewaard gebleven.

cjs3

Legitimatiemateriaal door de heer J. Schoonhoven in de oorlog gebruikt.

cjs4

Stuk van een Zweedse boterwikkel van 7 maart 1945 en een originele foto van de voedsel droppingen in het westen van het land.

cjs5

Canadese sigarettenverpakking met een leuke herinneringstekst er op:

“19 mei 1945 Jan wacht bij kruithuis 1 pak sigaretten gehad van Canadees.”

cjs6

cjs7

De mouwbanden van de N.B.S. Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.

CD mouwband, het zijn oorspronkelijk mouwbanden van de Engelse Civil Defence (Burgerbescherming) en in Nederland als legitimatie armband uitgegeven voor verzetsmensen die een wapen mochten dragen. ze werden vaak in conbinatie gedragen met een Öranje"mouwband

Mouwband gedragen door Militaire Politie bij allerlei ondersteunende diensten.

De O.D. (ordedienst) had het idee dat zij als enige in nederland de orde zouden gaan handhaven.Daarvoor hadden ze al de oranje ,blanje, blue mouwbanden met OD opdruk laten maken. nadat de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (N.B.S. of B.S.) werden opgericht door het samengaan van deze O.D en de L.K.P. (Landelijke Knok Ploegen) en de R.V.V. (Raad Voor Verzet) veranderde dit allemaal.

Alle georganiseerde verzetsmensen werden geacht een mouwband te dragen met het woord "ORANJE" er op gedrukt of geborduurd. Eventueel met de toevoeging N.B.S. er op. De oude Oranje mouwbanden van de OD werden overgestempeld met NBS en zo opnieuw uitgereikt en toch gebruikt, de letters OD hadden echter geen waarde meer.

cjs8

Met dank aan Nico van Gijn voor extra informatie m.b.t. de mouwbanden..

dubbele_mouwband__bew

Als laatste een Adolf Hitler spotprent. De tekst zegt genoeg.

 

cjs9

cjs10


Engelse Airborne helm uit Oosterbeek.

Tijdens het museumweekend hebben we in het museum een aantal leuke en bijzondere aanwinsten gekregen. Daarvan was de Engelse parahelm toch wel het hoogtepunt.

parahelm1
Een Eerste model Engelse Parahelm met Fiber-strip (stootrand) en leren kinband.
Deze helm is achtergebleven aan de acacialaan 18 in Oosterbeek tijdens de Slag om Arnhem. De man die daar destijds woonde heeft deze helm altijd zo bewaard en samen met een eveneens achtergebleven Engelse schep gisteren aan het museum geschonken. De helm is nog in een erg goede staat en heeft het originele camouflage netje met jute nog op de helm bevestigd zitten.
parahelm_2_3
De kleur op de rand is een harde groene kleur, deze zat er origineel op. Het netje is er ook nooit afgeweest.

Een top aanwinst!!!

parahelm_3
Zo van de zolder, een onverwachte verassing.

CollectieMrt10

Een geweldige collectie Nederlands materiaal van de meidagen 1940. Het betreft een ransel met 5 mantelriemen, eetketel foedraal met eetketel en dekselhouder, gasmasker type F in tas, Draagriem M.28 (model 1928), "bokkentuig" of Sam Browne van bruin tuigleer, patroonhoudertas no.2, voor pistool M.25 met 2 magazijnen voor 9 mm. patronen en een knopenzakje met enorm veel knopen en nog een aantal dingen van Nederlands Indië.
De Nederlandse uitrusting is allemaal CM (centraal Magazijn) en met jaartal van 1937 tot en met 1939 gestempeld. Diverse lederdelen hebben nog een extra stempel van de fabrikant.  Enkele uitrustingsstukken zijn gestempeld met een persoonlijke markering 11e RMA (Regiment Motor Artillerie) en dienstnummer.

mrt10_2

Verder een heel lot (ca. 15) stafkaarten van voor 1940 uit heel Nederland en een paar kaarten uit Nederlands Indië.
Er zaten ook nog een paar Engelse dingen bij die zeer waarschijnlijk uit de Indië periode zijn overgebleven. Het betreft een Engels gasmasker type light en gasdetectie armbanden.
Al met al een geweldige aanwinst voor onze collectie.