Object van de maand:

Onze collectie heeft vele objecten met een eigen verhaal of een interessante achtergrond.

Maandelijks selecteren we er een voor u.

Duitse voertuigkachel

voertuigkachel  2 delig 575

Eén van de standaard voertuigkachel modellen die door de Duitse soldaten werden gebruikt. Deze kachels werden in de winterperiode in bunkers, loopgraven en andere onderkomens ingezet als warmtebron. Het was ook een soort mini fornuis om een maaltijd op te verwarmen. Een laatste toepassing was in het extreem koude oostfront om de kachel daar onder het motorblok van een voertuig te zetten om de olie enigszins vloeibaar te houden zodat de motor nog kon draaien tijdens het starten na langere stilstand. Van die toepassing komt de naam voertuigkachel.

Met dank aan Lex Schmidt voor een paar mooie foto's van een voertuig en de toepassing van de kacheltjes om de accu's dooi te houden

skoda 575

Duitse buit bajonet uit Laren Gld.

bajonet CZ 1938 naast schede 575

Deze bajonet is interessant omdat hij in Laren Gld. is gevonden. In april 1945 waren daar de Duitse Troepen terug getrokken achter het Twentekanaal. Het waren voornamelijk manschappen van de 6e Fallschirmjäger divisie. Deze troepen waren aan het eind van de oorlog uitgerust met allerlei materiaal dat nog voorhanden was binnen het Duitse leger. Er werd zodoende ook veelvuldig zogenaamd buitmateriaal aan de eigen mensen verstrekt. Buitmateriaal bestond uit allerlei militaire uniformen, uitrusting en voertuigen afkomstig van de legers uit de door Duitsland bezette landen.

Er is gedurende de hele oorlog veelvuldig materiaal uit Tsjecho-Slowakije, Nederland, België en Frankrijk gebruikt.

bajonet CZ 1938 bovenzijde 575

US life raft. eenpersoons reddingsboot.       

US life raft totaal 575

Dit type eenpersoons overlevingsbootjes werd gebruikt door bemanningen van Geallieerde vliegtuigen. Veel luchtgevechten hadden plaats boven de Noordzee en het toen nog grote IJsselmeer. Het bootje was verpakt in een tas die onderaan het parachutepak werd bevestigd. Het bootje bleef zo bij de man als hij aan de parachute neerkwam.

US life raft tas bovenzijde 575

US life raft in tas 575

Zilveren dubbeltjes armband

dubbeltjes armband totaal web

Een mooi stukje “huisvlijt” een armband gemaakt van zilveren dubbeltjes die vanaf 1943 ingeleverd hadden moeten worden. De Duitsers namen in 1943 al het zilveren en koperen geld in en dat was al in 1942 vervangen door zinken geld.

dubbeltjes armband sluiting CU web
De kunstig gemaakte sluiting.

Dit soort armbanden werden gezien als “stil verzet” een soort symbool van ongehoorzaamheid. Het geld had officieel ingeleverd moeten worden en daarbij droeg het ook nog de beeltenis van de koningin Wilhelmina, officieel was het niet toegestaan om daar mee rond te lopen in de oorlog.

De tekst op de dubbeltjes is bewust intact gelaten :

"Wilhelmina Koningin der Nederlanden"

Schenking tijdens innamedag 3-5-2014

DLV dolk M 1934

dolk aanzicht in schede bew

Uit onze dolken collectie hebben we deze keer een bijzonder sierlijk exemplaar geselecteerd. Het is de dolk van het Deutscher Luftsport- Verband. Ingevoerd in 1934 en in de volksmond het “DLV-Fliegermesser” genoemd. De DLV was een soort van vooropleiding van de latere Luftwaffe.

Duitsland mocht in 1934 officieel geen leger, luchtmacht of marine hebben.

De DLV was een soort verkapte burger opleiding tot vlieger en velen die daar hun vliegbrevet haalden traden later toe tot de Luftwaffe nadat Hitler begon met het uitbouwen van zijn leger.

dolk totaal uit schede bew

Het is een bijzonder mooie dolk welke een met blauw leer beklede schede heeft. De metaaldelen zijn van verzilverd nikkel of aluminium. Lengte ca. 37 cm.

dolk stempel op schede bew3
Het logo van de NSFK staat duidelijk in de schede gestanst.

Nadat de DLV in 1937 werd opgeheven werd het mes verder gebruikt bij het N.S.F.K.

Nationaal Socialistische Flieger Korps. Het NSFK was een para militaire organisatie welke onder toezicht van Hitler’ s Nazi partij stond. De Nazi’s kregen zo steeds meer vat op alles wat de Duitse burger bezig hield. De oprichter en eerste korpsleider van de NSFK was General der Flieger Friedrich Christiansen. Na de bezetting van Nederland in 1940 kreeg Christiansen de militaire leiding over ons land.

De NSFK was opgezet om de voorbereidende militaire opleidingen te verzorgen voor toekomstig personeel van de Luftwaffe(luchtmacht). In het bijzonder werd de luchtvaart gestimuleerd onder de leden van de Hitler-Jugend maar ook in het algemeen werd de interesse voor de luchtmacht onder de bevolking aangewakkerd.

Er werden allerlei cursussen gegeven op talrijke opleidingslocaties in heel Duitsland.

Het varieerde van theoretische lessen en praktische instructie aan vliegtuigen en zweefvliegtuigen maar ook instructie met betrekking tot radiotelegrafie en radiozender en ontvanger gebruik.

Tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog verzorgde de NSFK de opleidingen van piloten voor motorvliegtuigen en zweef vliegtuigen en zelfs parachutisten werden binnen de NSFK opgeleid.

In de oorlog ging alles over in de Luftwaffe.(Duitse militaire luchtmacht).

dolk CU dolk en gehange
Markering van de maker de firma Paul Weyersberg & Co. uit Solingen.

Mouwband van de NBS uit Vorden.

Deze oranje mouwband is in de oorlog gedragen door de heer Martens uit Vorden. Hij was binnen het verzet in de Achterhoek de wapenmeester en het leuke is dat hij na de oorlog tot aan zijn pensionering een wapenzaak heeft gehad in Vorden.

De band is half en waarschijnlijk een keer doorgesneden maar alle belangrijke informatie staat er nog op.

NBS mouwband Martens totaal bew
NBS mouwband Martens stempel bew

De NBS stempel met duidelijk zichtbaar district 1 afd. Vorden

NBS mouwband Martens Oranje CU

De geborduurde letters “Oranje” en de stempel van de plaats Vorden.

NBS mouwband Martens achterzijde bew

achterzijde van de mouwband.

Ter verduidelijking van het dragen en de regels rondom de mouwbanden heb ik hieronder een toelichting geplaatst.

Oranje, BS en NBS mouwbanden

De oranje blanje blue armband is van oorsprong een O.D. armband. Deze grote verzetsorganisatie had bedacht dat ze als enige de orde zou mogen handhaven bij de bevrijding met uitsluiting van alle andere verzetsorganisaties. Dat liep echter anders. De BS (eigenlijk NBS) werd opgericht en de O.D. ging onder in deze nieuwe organisatie net als de 2 andere grote verzetsorganisaties LKP (landelijke Knok ploegen) en de RVV (raad van Verzet).
In september 1944 werden er oranje kleurige armbanden aangemaakt (in Heeze bij Engelen en Evers) met geborduurde zwarte letters "Oranje". Dit waren de formele BS (Binnenlandse Strijdkrachten) armbanden en het lag in de bedoeling de gehele BS daar mee uit te rusten. Deze armbanden vielen echter vroegtijdig met de identificatiekaarten in Duitse handen en werden daarom ongeldig verklaard door de Geallieerden. Bij de bevrijding werden ze overigens nog wel hier en daar gebruikt. Hoe dan ook, er waren andere armbanden nodig. Feitelijk werd iedereen vrij gelaten armbanden te maken naar eigen inzicht zolang er maar het woord oranje op zou staan en ze niet oranje van kleur zouden zijn. Dat woord oranje gaf bescherming want je behoorde dan tot het Nederlandse leger en was geen partizaan. Dat was wel belangrijk want werd je gepakt dan werd je krijgsgevangen gemaakt en niet werd je niet direct doodgeschoten. Doordat iedereen vrij was eigen armbanden te maken ontstonden er in het land vele variaties. De meeste armbanden zijn dan toch de oranje blanje blue armbanden die vooral van verboden zonnewering (markiezen doek) werden geknipt. Dit zijn in feiten allemaal OD armbanden die nu plots BS armbanden waren geworden. Bij deze armbanden liet de O.D. dmv een inktstempel nog steeds haar eigen identiteit zien. Dat werd in november 1944 verboden. Iedereen moest de aanduiding NBS gebruiken en mocht de oude namen zoals OD niet meer gebruiken. Gevolg was dat de armbanden aangepast moesten worden. Vaak werden er geheel nieuwe armbanden gemaakt of werd er een lapje met de letters NBS over het OD stempel genaaid. De OD was de niet gewapende groep van de BS. De mannen met wapens in de BS waren het SG (strijdend gedeelte).

B.S.= Binnenlandse Strijdkrachten

L.K.P.= Landelijke Knok Ploegen

N.B.S.= Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten

O.D.= Orde Dienst

R.V.V.= Raad van Verzet

S.G.= Strijdend Gedeelte

Met dank aan Nico van Gijn

Achterhoeks Museum 1940-1945
Marktstraat 6
7255 CA Hengelo (Bronckhorst)
Contact Jean Kreunen 06-51524091