Object van de maand:

Onze collectie heeft vele objecten met een eigen verhaal of een interessante achtergrond.

Maandelijks selecteren we er een voor u.

Der Führer door Canadezen verminkt.

In april 1945 zag de toen nog jonge heer Kloosterboer in Leesten bij Zutphen een paar Canadese soldaten met een bajonet in een boek steken. Het bleek een boek over Adolf Hitler der Führer te zijn . Het is een zogenaamd plaatjesalbum dat in de jaren van het Duitse Rijk door de diverse sigarettenfabrikanten werd uitgegeven. Zoals wij vandaag de dag voetbalplaatjes kennen werden in het Hitler Duitsland dit soor Führer propaganda plaatjes verzameld. De Canadese soldaten hebben het waarschijnlijk in Duitsland meegenomen net voor ze in maart 1945 via Duitsland de Achterhoek waren binnen getrokken. Hun haat jegens deze aanstichter van de tweede wereldoorlog was blijkbaar zo groot dat ze zelfs zijn portret nog wilden vernielen.

voorzijde bew
Het gehavende aangezicht van het boek
CU voorzijde bew
binnenzijde met prtret Adolf bew
Het hele boek is vergeven van verheerlijking van de grote Duitse leider van het Volk.
fuhrer met volk propaganda berghof bew
Der Führer op bezoek bij een boerenfamilie in oost Pruisen (ligt nu in Polen)
een paar blz bew
Kunst van der Fuhrer bew
De kunstwerken die Hitler in de jaren 1918-1930 maakte worden uiteraard getoond.
ontdekking Brazilie 25-9-1991 bew

Wereldnieuws in 1991 een paar jongens in Brazilië hebben in een nalatenschap een origineel fotoalbum van der Führer gevonden en dat is volgens een kenner in Brazilië wel 10 miljoen gulden (5 miljoen euro) waard!!! Alls het een origineel album van Adolf Hitler zelf zou zijn was het nog veel maar als het een sigaretten plaatjes album was is het erg hoog getaxeerd.

Kloosterboer met kranten bew.

Hier de heer Kloosterboer die na het lezen van het Brazilië artikel in de krant bij zichzelf dacht "die foto ken ik ergens van". Hij ging op zoek en vond zijn "Canadezenalbum" terug.

Inderdaad het was dezelfde foto en ook het aantal foto's zoals benoemd in het artikel klopte. De heer kloosterboer had even het gevoel een multi miljonair te zijn maar begreep al snel dat ze er in Brazilië naast zaten met de waardetaxatie.

Hoe dan ook historisch heeft dit boek uit Leesten wel waarde omdat het nu een prachtig verhaal heeft tijdens en na de oorlog. Schenking Fam. Kloosterboer Laren Gld.

 

Duitse Polizeihelm of Shako.

Polizei-Tsjako_1

Het is bekend dat de Shako door het Pruisische leger experimenteel werd ingesteld in 1801 en tijdens de Napoleon oorlog door de Jäger en Schützen werd gedragen. Het 1801 model onderging in de loop der jaren talrijke modificaties en in 1854 werd de Shako officieel door de Jäger en de snelle troepen(infanterie en cavalerie) gedragen.

Polizei-Tsjako_2

Op 17 juni 1936 werd Heinrich Himmler de nieuwe Chef van de Duitse Politie binnen het Rijksministerie van Binnenlandse Zaken en daarmee kreeg hij de volledige zeggenschap over alle politie in Duitsland. Hij reorganiseerde het volledige politieapparaat in één landelijke politiemacht.

Op 25 juni 1936 werd er een volledig nieuw uniform ingesteld waar de Shako een onderdeel van was. De Shako met de bruine vulkanfiber klep en bovenkant was voor de Gendarmerie en de hogere politie ambtenaren. De Shako zoals hier getoond met de zwarte vulksanfiber klep en deksel werd gedragen door de Ordnungspolizie (Orde politie) de Schütz polizei (beveiligingspolitie) en de gemeente politie.

De lagere rangen hadden een gekleurde leren stormriem over de klep terwijl de officieren met de rang van politie-luitenant tot en met politie Overste een zilver/aluminium geschubde stormriem over de klep droegen. De generaalsrangen van Generaal-Majoor tot en met Generaal-Overste hadden een goudkleurige geschubde stormriem.

Alle officieren vanaf de rang van politie-Luitenant werden geacht hun uniform zelf te kopen en ze deden dat meestal via de SS-Kleiderkasse. (kleding fourier)

De Duitse politie kende geen dienstplicht en de laagste rang was Unterwachtmeister wat in militaire rang gelijk stond aan onderofficier.

Polizei-Tsjako_3

Onze Shakois geproduceerd door Erel en dat is een van de hoogst aangeschreven Duitse pettenmakers tijdens de oorlog. Hij is blijkbaar verkocht door Robert Lubstein in Berlijn. Een prachtig en een beetje excentriek hoofddeksel van de zo gevreesde Duitse politie tijdens de tweede wereldoorlog.

Polizei-Tsjako_4

Verwundeten Abzeichen Silber (gewonden embleem in zilver)

Verw-silber-l56_1
Dit is een mooi origineel Verwundeten Abzeichen in Silber (zilver) met originele rood/bordeaux kleurige doosje. Met de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog, op 1 september 1939, werd door Hitler het Verwundeten Abzeichen opnieuw ingesteld. Een aangepaste versie van het Eerste Wereldoorlog model, het oude type helm werd vervangen door het nieuwe Model 1935 type. De medaille werd uigereikt aan al het militaire personeel en later (vanaf maart 1943) ook aan burgers die gewond raakten als gevolg van vijandelijke acties.
Verw-silber-l56_2

De medaille is vervaardigd uit 'Buntmetall' en mooi gemarkeerd met makerscode 'L/56' van de firma 'Funk & Brüninghaus' uit Lüdenscheid. Ook het doosje is afkomstig van deze firma.

Verw-silber-l56_3
Verw-silber-l56_4

Saffiaantjes, rookwaar uit de oorlog.

Saffiaantjes_voorzijde_bew

Het woord saffiaantje – dat soms ook met één f wordt gespeld – is in 1906 voor het eerst opgetekend, in een boekje over de Amsterdamse dieventaal. Het werd niet alleen voor ‘sigaar’ maar ook voor ‘sigaret’ gebruikt. Varianten waren saffie (dat je nu nog geregeld hoort) en sassie. Men gaat ervan uit dat deze woorden zijn afgeleid van saffiaanleer. Vroeger werden sigarenkokers veelal met dit soepele leer bekleed.

Saffiaantjes betekent dus eigenlijk sigaretten en zo werden ze tijdens de mobilisatie ook vaak genoemd. De fabrikant van dit pakje heeft toen dus al een hele pakkende naam voor zijn sigaretten bedacht. Op de voorzijde staat echter wel vermeld dat het surrogaatsigaretten zijn en dat geeft mij een indicatie dat ze in de oorlog gemaakt zijn toen “goede”tabak niet meer te krijgen was.

saffiaantje_banderol_bew

De sigaretten waren toen beter betaalbaar dan tegenwoordig als je ziet dat je 20 sigaretten voor 25 cent kon kopen.

Er wordt gezegd dat ze al voor 1940 tijdens de mobilisatie verkocht werden, maar ik kan daar dus nog geen hard bewijs voor vinden. Het hier getoonde pakje is in ieder geval voorzien van een K nummer op de banderol. Een K nummer werd in ieder geval toegepast op alle tijdens de bezetting vervaardigde drukwerk. Het nummer K 836 verwijst naar Drukkerij Gestel uit Eindhoven.

saffiaantjes_tabak_achterzijde__bew

Gebruikte bron: NRC.nl

Duits propaganda materiaal

totaal_propaganda_materiaal_verkleind_bew

Vele jaren geleden heeft één van mijn contacten een hele boedel opgekocht in Duitsland. Tijdens het ontruimen van de zolder op de garage heeft hij een grote partij Duits propagandamateriaal gevonden. Het is zeer waarschijnlijk een soort referentie collectie geweest van de papierfabriek. Het was namelijk de woning van de oude directeur. Veel van het materiaal is uitgegeven in 1938 toen Adolf Hitler 50 jaar werd.

DSC02553DRGM_eikenloof_verkleind
gebruiks_aanwijzing_guirlandes_bew

Winkeliers konden het kopen om hun etalages te versieren en te laten zien dat ze de Führer vereerden.

groen_eikenloof_met_swastika_bew
swastika_vlag_papier_undel_bew
reichs_kriegs_vlag_bundel_bew

Het varieert van papieren vlaggetjes voor de jeugd tot en met lauwerkransen met hakenkruizen en guirlandes gemaakt van goud karton.

etiket_doos_guirlande_bew
vlaggetjes_op_rol_bew

Er zaten zelfs nog vlaggetjes op de rol bij die zijn zeer waarschijnlijk nooit afgemaakt. Een bijzondere collectie materiaal uit de tijd van Hitler's opkomst van het derde Rijk.

Mobilisatie theepot

theepot_1

Vanwege de mobilisatie vanaf 28 augustus 1939 tot aan mei 1940 zaten militairen in dorpen en stadjes langs de grenzen en rondom de verdedigingslinies ingekwartierd. Hierdoor kwamen ze veelvuldig met de lokale bevolking in contact. De saamhorigheid en verbroedering die dit soms met zich meebracht droeg bij aan de populariteit van de Nederlandse soldaten.

burgers_en_militairen_bew
Een mooi voorbeeld van de goede sfeer tussen de soldaten en de burgerij.

Er verschenen allerlei memorabilia als aandenken aan de mobilisatietijd. Een bijzonder mobilisatie memorabilia is deze theepot. Ten tijde van de mobilisatie werden allerlei souvenirs gemaakt. De gemobiliseerde soldaten konden die kopen en bij het weinige verlof dat ze hadden meenemen voor de ouders, de vrouw of het vriendinnetje. Er waren jeneverkruiken, lucifershouders, asbakken, broches, theelepeltjes en deze bijzondere theepotten.

De theepotten werden in twee kleuren op de markt gebracht, een crèmekleurige vervaardigd bij Mosa en de hier getoonde mintgroene versie waarvan de maker niet bekend is, de pot is helaas niet gemerkt.

theepot_2

De dekselknop is een gehelmd soldatenhoofd.

theepot_3

In reliëf staat afgebeeld Nederland met de tekst; “Je Maintiendrai”. Aan de andere kant in reliëf Nederlands Indië met de tekst; “Ik zal handhaven.”

De spreuk “Je Maintiendrai” komt oorspronkelijk van het Huis van Oranje Nassau. Vanaf 1815 werd het de wapenspreuk van Nederland.